​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Avlsregulativ 2021

Printvenlig version

AVLSREGULATIV FOR DANSK STABYHOUN KLUB – 2020/2021.

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen.

Definitioner:
DASK Dansk Stabyhoun Klub: den danske forening for Stabyhoun, oprettet i henhold til Dansk Kennel Klubs regelsæt for etablering af specialklubber, med stiftende generalforsamling den 4. december 2004.

Vi samarbejder med NVSW Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, som er den hollandske forening for Stabyhoun og Wetterhoun. Foreningen vedligeholder en international database over alle FCI-opdrættede Stabyhoun.
Vi samarbejder også med Stabyklubberne i Finland, England, Sverige og Norge.

Vi samarbejder ikke med Onze Stabijhoun i Holland.

Avlsrestriktioner

Dansk Kennel Klub stiller disse krav for at hvalpene kan stambogsføres med en Basis stambog:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt.
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B).
Kryptocisme: Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads. (Det kan f.eks. ske ved at deltage i en udstilling).
Formelle krav: Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger:

For at få Basis Plus stambog med teksten ”Denne hund er avlet efter Dansk Stabyhoun Klub og DKK’s avlsanbefalinger” skal følgende være opfyldt:

1.​ Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være godkendt på et ”Fokkershow – Fokgeschiktheid”.
​(DASK anbefaler, at man udstiller sin Stabyhoun minimum 2 gange, meget gerne flere gange, for at få den bedste vurdering ift. ens hunds eksteriør.)
​Have opnået minimum ”very good” til en af DKK arrangeret exteriørbedømmelser i 2020 og 2021. 

"Fokkershow - Fokgeschiktheid" er et avslgodkendelses-arrangement i Holland.​

2.​ Begge forældredyr skal før parring være HD-fotograferet og have en officiel HD-status registreret i DKK med A, B eller C.
​Hunde med A og B kan kombineres med hunde, der har A,B og C
​Hunde med C kan kombineres med hunde, der har A og B.
​Undersøgelsen skal udføres på et tidspunkt, hvor hunden er mindst 12 måneder. Husk at gøre det med rekvisition via Hundeweb, så resultatet bliver registreret.

3. ​Begge forældredyr skal før parring være AD-fotograferet og have en officiel AD-status registreret i DKK med status 0 eller 1
​Hunde med status 0 kan kombineres med status 1

Vigtigt sundhedshensyn:

Cerebral dysfunktion (CDF)
For at overholde klubbens avlsregulativ, skal avlshunde desuden undersøges for CDF.

Hunden skal være testet for CDF eller være fri via forældrenes resultat = fri. Er en hund bærer af sygdommen kan den parres med en hund, der er fri. Hvalpe efter kombinationen fri/bærer skal testes for selv at kunne indgå i avlen.

Indavlsprocent og diversitet

For at bevare den genetiske variation (og dermed sundhed) i racen, anbefales en indavlsprocent på maksimalt 3,25 procent målt over tre generationer. DASK revurderer dette løbende. Da vores population pt. er lille i Danmark, anbefaler klubben, at den samme forælder- kombination kun tillades to gange.

DASK’s etiske anbefalinger for avl:

Tæver: Det anbefales, at tæven såvel som hanhund er 22 måneder eller ældre ved første parring. Tæven bør ikke parres efter den dag, hun er fyldt 96 måneder (8 år).

En tæve skal kunne føde sine hvalpe ved naturlige forløb. Hvis fødslen af hvalpe har forløbet ved kejsersnit 2 gange, anbefales det, at tæven ikke længere bruges i avl.

Det anbefales, at en tæve får mulighed for at restituere sig mellem hvalpekuldene. Hvis hun får hvalpe på to efter hinanden følgende løbetider, så bør hun derefter have pause i mindst en løbetid. En tæve bør ikke have mere end fem kuld i sin levetid.

Det påhviler ejeren af tæven at rette henvendelse om anvisning af en hanhund i så god tid som muligt før tævens løbetid.


Hanhunde: Antallet af både tævers og hanhundes kuld reguleres ud fra matadoravlsgrænsen for racen. Matadoravlsgrænsen fremgår af DKK’s database hundeweb og beregnes som 25 % af det gennemsnitlige årlige registreringstal. Ved brug af en udenlandsk hanhund skal denne være avlskåret i det pågældende land eller på en international udstilling.

Opdrætter:

Det anbefales, at opdrætteren giver ormekur og vaccinerer hvalpene i henhold til normale veterinære anbefalinger.
​Opdrætteren påtager sig det fulde ansvar for avl og hvalpe. DASK påtager sig intet ansvar med hensyn til hvalpene eller opdrætteren, selvom opdrætteren følger alle bestemmelser i disse regler.
​Opdrætteren skal indsende ansøgning om parring i god tid før den forventede parring. Hvis parringsanmodningen skal videresendes til Holland, så kræver de mindst 4 måneder. Parringsanmodnings-blanketten skal udfyldes og indsendes via klubbens hjemmeside. Alle eksteriør- og sundhedsmæssige krav skal på ansøgningstidspunktet være opfyldt.
​Parringsgodkendelsen er gyldig i 12 mdr. efter godkendelsesdato. Forlængelse kan ansøges inden periodens udløb.

Opdrætteren bør informere DASK, så snart parring har fundet sted, og igen så snart hvalpene er født.

Hanhundeejeren er berettiget til et parringsgebyr. I tilfælde af at parringen ikke har resulteret i drægtighed, bør opdrætteren have ret til en gratis omparring med samme hanhund ved førstkommende løbetid.
Det er opdrætterens ansvar at indberette dette til klubben, hvis samme hanhund ønskes parret igen. Parringsretten skal i så fald forlænges, husk at informere om forventet nyt parrings-tidspunkt.

Det er opdrætternes pligt at sikre, at forældredyrene er i en sundhedsmæssig forsvarlig stand og ikke har, eller er bærere af arvelige lidelser. Hunde, der f.eks. lider af epilepsi eller radius curvus syndrom (buet vækst af forbenene) bør ikke bruges til avl.

Begge forældredyr bør have et temperament som svarer til racens standard. Vi anbefaler, at man lader sin hund mentalbeskrive. Klubben tilbyder afholder udgiften til dette.

Praktiske krav:

Pr. 1.9.2015 er det obligatorisk at benytte DKK’s købsaftale ved salg af DKK stambogsførte hvalpe.
Opdrætter skal indsende oplysninger om hvalpens stambogsnummer og ejerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til klubben samme med samtykkeerklæring på at klubben må bruge data i forbindelse med klubbens aktiviteter.

DASK’s tilbud til opdrættere og hanhundeejere:

Det giver følgende fordele at følge dette avlsregulativ:

  • Hanhunde kan gratis komme på klubbens hanhundeliste
  • ​Opdrætter kan gratis få link på klubbens hjemmeside
  • ​Mod betaling af 200 kr. pr. hvalp (afregnes som a conto 600 kr. ved parringsanmodning og regulering efter hvalpefødsel)
    ​Pr. 1/7-2021 ændres denne betaling til: Behandling af parringsanmodning 300 kr.
    ​og efterfølgende 150 kr. pr. hvalp.

- tjek af at hanhund og tæve er en god kombination (alvsrådgivning)
- hvalpekøberne får gratis medlemskab resten af kalenderåret
- hvalpekøberne bliver inviteret til klubbens avlerdag, når hvalpens alder passer
- salgsannonce på klubbens hjemmeside = hvalpelisten

​​​

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk