​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Generalforsamling og stabytræf 2021

​D. 6. juni 2021                                                                                                                                                                                             

Adr.: DcH Køge, Bregnegårdsvej 2, 4600  Køge

        

Ny adresse for selve generalforsamlingen: Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

Tidspunkt: præcis kl 11.00                                                                                                                         
Stabytræf herefter på adressen: Bregnegårdsvej 2, 4600 Køge                                                                                                                                                                                                       
​Generalforsamlingen starter kl. 11.00, der er adgang fra kl. 10.30 ​                                                                                                  

​- når den er afviklet, fortsætter vi med Stabytræf, frokost med medbragt mad og drikke,                                                        

​hyggeligt samvær og leg med hundene.

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden generalforsamling.

​1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Forelæggelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag​

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
​    På valg er:

    Louise Nors Jensen - modtager ikke genvalg
​    Kira Meyhoff-Madsen - modtager genvalg

    Cindy Toft - modtager ikke genvalg

​​

9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen fortsætter vi med STABYTRÆF, hyggeligt samvær og leg med hundene.

​I lighed med sidste år vil klubben give frokost - (sandwiches og drikkevarer) - til de af klubbens tilstedeværende medlemmer

inkl. familie, som måtte ønske det. Bindende tilmelding til forkosten sendes til  belfigore@hotmail.com

senest d. 21. maj 2021 med oplysning om antal personer (voksne og børn).

Grundet COVID-19 forbeholder DASK sig retten til at aflyse eller udsætte arrangementer indtil det er
muligt at afholde disse.  

PDF filer vedr. generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling og invitation til Stabytræf

Regnskab 2020
Forslag budget 2021
Formandens beretning 2020

Forslag som ønskes drøftet på GF fra et medlem

Referat fra Generalforsamlingen 2021

ÆNDRING AF ADRESSE:

​DASK er blevet kontaktet af det sted, hvor vi havde lejet os ind til generalforsamlingen. Gulvet i det lokale vi havde lejet er i så dårlig forfatning at de ikke vil leje det ud. ​Vi har i bestyrelsen så været rundt i området for at finde et nyt egnet sted, hvor vi kan være indendørs.

Ny adresse for generalforsamlingen: Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

Tidspunkt: præcis kl 11.00

Husk tilmelding så vi kan arrangere at vi kan overholde Covid restriktioner.

Efter generalforsamlingen fortsætter vi med STABYTRÆF, hyggeligt samvær og leg med hundene.

Det bliver stadigvæk på adressen: DcH Køge, Bregnegårdsvej 2, 4600 Køge

​I lighed med sidste år vil klubben give frokost - (sandwiches og drikkevarer) - til de af klubbens tilstedeværende medlemmer

inkl. familie, som måtte ønske det. Bindende tilmelding til frokosten sendes til belfigore@hotmail.com

senest d. 21. maj 2021 med oplysning om antal personer (voksne og børn).

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk