​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Generalforsamling 2023

​D. 13 maj 2023 

Adr.: DKK Ringsted
​         Foredragssalen Sirius
​         Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted
​         

Generalforsamlingen starter kl. 10.30, der er adgang fra kl. 10.00 ​

​- når den er afviklet, fortsætter vi med frokost med medbragt mad og drikke, fagligt oplæg af hundetræner og foredragsholder Karen Frost Knudsen i Frivillig Håndtering - tryg og tillidsfuld håndtering.                                                                                                                                                                                                     

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden generalforsamling.

​1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår inviteret dirigent fra DKK)

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Forelæggelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag*

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
  • Kira Meyhoff-Madsen - modtager genvalg
  • Christina Anna Nielsen - modtager genvalg
  • Søs Savage - modtager ikke genvalg
  • Sheena Banks - modtager genvalg
  • Louise Gregers-jensen - modtager ikke genvalg

9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt.

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside mindst 10 dage gør generalforsamlingen.

Fagligt oplæg

Efter generalforsamlingen fortsætter vi med fagligt oplæg af hundetræner og foredragsholder Karen Frost Knudsen i Frivillig Håndtering - tryg og tillidsfuld håndtering.
​​Hvordan du kan hjælpe din hund til at overvinde sine fobier – og undgå at problemerne opstår.

Dansk Stabyhoun Klub er glade for at kunne fortælle, at klubben har inviteret hundetræner og foredragsholder Karen Frost Knudsen til at holde oplæg i forlængelse af dette års generalforsamling. Karen Frost Knudsen fra Hund & Træning er uddannet agronom fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU-Sund) med vægt på adfærd og cellebiologi. Hun har beskæftiget sig en del med stress, og hvordan vores – og hundes – hjerner fungerer. Meget lidt kan være så stressende for både hund og ejer, som når håndtering er blevet et problem. Karen har almindelig hundetræning, hvor håndtering er en fast del af programmet og underviser også på Hund & Trænings uddannelser, hvor frivillig håndtering selvfølgelig er en del af pensum. Karen har en årelang erfaring i afholdelse af fordrag, kurser og webinarer, bl.a. via Dansk kennel Klub Læs mere om Karen og Hund og Trænings træningsprincipper på Hund & Træning (hundogtraening.dk)

​I lighed med sidste år vil klubben give frokost - til de af klubbens tilstedeværende medlemmer inkl. familie, som måtte ønske det. Bindende tilmelding til frokosten sendes til Kommunikation@stabyhoun.dk senest d. 29. april 2023 med oplysning om antal personer (voksne og børn).

Grundet COVID-19 forbeholder DASK sig retten til at aflyse eller udsætte arrangementer, indtil det er muligt at afholde disse.  

PDF filer vedr. generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling

Regnskab 2022

​Forslag budget 2023

Formandens beretning 2022

Referat 


​Bestyrelseskandidater:

 

Kira
​Christina
Susan

Sheena

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk