​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Avlerdag 2019

26.03.19 - Så er den 6. april lige om hjørnet og klubbens avlerdag 2019 skal afholdes.

Kataloget er nu sendt på mail til dem som har tilmeldt sig årets avlerdag.
Er det ikke dukket op i din indbakke, så tjek evt spamfilter. Kataloget er vedhæftet som en pdf fil.
Ellers så skriv en mail til anette@stabyhoun.dk

Der er hvalpe fra 13 kuld tilmeldt. Rigtig mange af forældre dyrene kommer. Hanhundeejere fra Holland tager turen til Danmark.
Ja vil du se Stabyhouns så kom gerne forbi Egtved Idrætscenter, Hjermdrupvej 13, 6040 Egtved den 6. april. Vi begynder med velkomst kl. 10.00

Alle er velkommen.

På bestyrelsen vegne

Anette

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Som de foregående år inviterer DASK til avlerdag.

Herunder er invitationen både på dansk og engelsk.

De hvalpeejere DASK har informationer på har fået en invitation på mail. 

Når vi nærmer os vil der komme mere information på denne side. Katalog bliver sendt til dem som tilmelder ca 10 dage før.

Ønsker du mere information så sende en mail. anette@stabyhoun.dk

Kære avlere, kære Stabyhoun ejere.

I inviteres hermed til avlerdag i Dansk Stabyhoun Klub 2019

Lørdag d. 6. april kl. 10:00

Sted: Egtved Idrætscenter, Hjermdrupvej 13, 6040 Egtved

I Holland holder man årligt to ”Fokkers dage”, en om foråret og en om efteråret, hvor forældredyrene bliver bedømt med deres afkom. Det er dog ikke muligt, at arrangere to avlerdage med det antal hvalpe som vi opdrætter i Danmark.

Der inviteres de kuld der er født fra: 1. maj 2017 til 30.april 2018

I perioden 1. maj 2017 til 30.april 2018 var der 16 tæver, som fik 105 hvalpe - i alt 132 hunde kan blive inviteret.

Begge forældredyr bliver inviteret. En del tæver er parret i Holland og fædrene fra disse kuld vil også blive inviteret til at deltage.

Det er ikke altid at begge forældre kan være til stede, men uanset om forældredyrene er repræsenteret eller ej, så kan man, ved at sammenligne et kuld, få en fornemmelse af, hvor vi avlsmæssigt er på vej hen med vores fantastiske race.

Vi håber, at rigtig mange af jer kan komme til denne fantastiske dag, med mulighed for en bedømmelse af jeres unge stabyhoun sammen med kuld-søskende og forældredyr.

Vi håber, at også tæve og hanhundeejere vil bakke op om dette arrangement og muligheden for at se deres opdræt blive bedømt samlet.

Det vil koste 50,- kr. pr hund, at blive bedømt på avlerdagen - beløbet betales kontant på dagen. Eller mulighed for MobilPay

Start række følgen på dagen vil være det ældste kuld først og fremdeles og med det yngste kuld sidst. Så er det afhængigt af hvor mange der melder til fra hvert kuld, hvornår det præcise tidspunkt er for jeres hund. Mere præcist kan det ikke siges, før vi har de endelige tilmeldinger.

I er selvfølgelig velkommen til at være der hele dagen, men det er ikke nødvendigt.

Katalog bliver sendt på mail ca. 10 dage før.

Avlerdagen afholdes i en sportshal. Der er gode toiletforhold, samt et cafeteria. Der vil blive holdt åbent i cafeteriaet, hvor man kan købe mad og drikke.

Der vil være mulighed for, at man på dagen kan lave ”bagagerumssalg”, hvor der kan sælges/købes/byttes nye eller brugte ting. Så har du allerede nu en ide om at det ville være noget for dig er du velkommen til at rette henvendelse til anette@stabyhoun.dk. Dette er ikke kun henvendt til dem som har hund/hunde til bedømmelse, men til alle medlemmer, og det er ganske gratis.

Det er en god ide, at deltage i ringtræning, inden man skal udstille hunden.

Når I tilmelder jer pr. mail, så er det vigtigt, at I tilmelder jer med jeres hunds stambogs-nummer og hundens stambogsnavn. Skriv stambogs-nummeret i mailens ”emne”.

Alt dette gør vores administration af tilmeldingerne meget nemmere.

Tilmelding kan ske til bestyrelsen på anette@stabyhoun.dk senest 10. marts 2019.

Mange hilsner

Bestyrelsen i DASK

​Invitation in english

Stabyhoun klubben DASK Denemark.

You are hereby invited to attend the 2019 Danish Stabyhoun Breeders Day (Fokkersday)

on Saturday 6. April 2019 from 10 o'clock.

It will be held at Hjermdrupvej 13, 6040 Egtved.

This is on the Danish mainland. We will be at a sportscenter indoor.

In Holland, they keep two "Fokker days", one in the spring and one in the autumn, where the parent animals are judged with their offspring. However, it is not possible to arrange two breeding days with the number of puppies we breed in Denmark.​The litters are born from 1 May 2017 to 30 April 2018​During the period 1 May 2017 to 30 April 2018, there were 16 bitches who received 105 puppies - a total of 132 dogs can be invited.

Both parents are invited. Some bitches are mated in Holland and the fathers of these litters will also be invited to participate.

It is not always possible for both parents to be present, but regardless of whether the parents are represented or not, then by comparing a litter, you can get a sense of where we are breeding with our fantastic breed.

We hope that many of you will be able to come to this amazing day, with the possibility of judging your young Stabyhoun together with litter siblings and parent animals.

We hope that bitch and dog owners will also back up this event and the opportunity to see their breeding being judged overall.

It will cost 50, - DKK per dog, to be judged on the day of delivery - the amount is paid in cash in the day. Or the possibility of MobilPay

The start row of the following day will be the oldest litter first and still and with the youngest litter last. Then it depends on how many puppies report from each litter when the exact time is for your dog. More precisely, it cannot be said until we have the final entries.

You are of course welcome to stay there all day, but this is not necessary.

Catalog is sent by mail approx. 10 days before.

The breeding day is held in a sports hall. There are good toilet facilities, as well as a cafeteria. There will be open in the cafeteria where you can buy food and drink.

There will be the possibility that during the day you can make "luggage space sales", where you can sell / buy / exchange new or used items. So if you already have an idea that it would be something for you, you are welcome to contact anette@stabyhoun.dk. This is not only for those who have dogs / dogs for assessment, but for all members, and it is quite free

Yours Sincerely, The Board of the Danish Stabyhoun Club (DASK)

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk