​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Udsættelse af Generalforsamling​

Som oplyst i DASK april under indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Stabyhoun Klub den 16. maj 2020 kunne det være muligt GF blev udsat.

Af skrivelse sendt fra Dansk Kennel Klub den 03.04.20 hvor de opfordrer alle klubber til at aflyse alle arrangementer planlagt indtil den 31. maj har vi i bestyrelsen valgt at følge DKK´s anbefalinger.

Vi ser os derfor nødsaget til foreløbig at udsætte vores generalforsamling til den 04.07.2020.
Samme tid, samme sted. Med mulighed for yderligere udsættelse. I så fald vil alle medlemmer igen få tilsendt besked via mail/brev.

Udsættelsen sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende.

Vi har i vores vedtægter tidsfrister at henholde os til.​

Med henvisning til force majeure og for ikke at skabe forvirring så vil disse tidsfrister blive betragtet ud fra den ordinære fastsatte dato. 16. maj 2020.

Tidsfrister: Stemmeberettiget skal have været medlem i 3 måneder, indkomne forslag, skriftlig opstilling til bestyrelsen. Information om GF på hjemmesiden.


Pas på jer selv derude.

Bestyrelsen.

Dansk Stabyhoun Klub​​

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk