​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Vejledning avl - tæve​

Overvejer du at få et kuld hvalpe på din tæve – så kan du finde hjælp her.​

Stabyhoun er en antalsmæssig lille race og det er godt for diversiteten i racen, hvis mange forskellige hunde får et kuld hvalpe.

Hvalpe er dejlige og det er en fantastisk oplevelse at få et kuld, men det er også et stort arbejde og ansvar, så der er naturligvis nogle ting,

du skal overveje inden du vælger at få et kuld.

Avlsgodkendelse og krav

 • ·​HD-status på din hund skal være A, B eller C for at du kan få DKK-stambog på hvalpene.

         Når din hund er 12 måneder kan den HD-fotograferes hos dyrlægen, husk rekvisition via               hundeweb.

 • ·​AD kan du få undersøgt samtidig med HD. Status 0 og 1 kan bruges i avl.
 • ·​CDF-status for din hund skal du kende. Både fri og bærer kan bruges i avl.
 • ·​En udstillingspræmiering på mindst ”Very Good” skal din hund opnå på en FCI anerkendt udstilling.

Med disse ting på plads er din tæve avlsgodkendt.
Du kan gå videre i dine overvejelser om et kuld hvalpe og med nogle formelle ting på plads (forklaring følger)

så kan du også sende parringsanmodning via klubben og få hvalpekuldet annonceret på klubbens hjemmeside.

Har du forholdene til at have et kuld hvalpe? Er din tæve egnet som mor? Kan du tage 8 uger ud af kalenderen?

Har du hjælp, hvis der bliver problemer? Uha, der er mange overvejelser, som man kan gøre sig og du har sikkert

været igennem dem, så her vil vi kun kort nævne nogle at de ting man kan overveje.

Men det er en god idé, at have en mentor / en med erfaring, som du kan spørge til råds undervejs.

Måske kan du finde støtte hos din tæves opdrætter, måske hos en anden opdrætter, det behøver ikke være en Staby-opdrætter.

Du er også velkommen til at henvende dig til klubben, måske kan vi hjælpe med kontakt til en, der kan hjælpe.
Når disse overvejelser også er på plads, så er næste skridt at vælge en hanhund.

Valg af hanhund og parringsanmodning

 • ·​Tænk over hvad du synes er vigtigt / sæt dig et avlsmål. Du kan vælge den flotteste hanhund –
  ​ eller den der giver lavest indavlsprocent – eller noget andet – hvad vil du vægte?Hvis din tæve har nogle ”svagheder”
  så kan det være vigtigt at vælge en hanhund, der ikke har de samme svagheder.
 • ·​Via hanhundelisten kan du finde en masse informationer om de avlsgodkendte hanhunde.
 • ·​På hundeweb kan du foretage en ”fiktiv parring” og få oplyst indavls% for parringen.
  ​ Kravet er max. 3,25% i 3 led. Men det er muligt at få en meget lavere %.
 • ·​Husk de tilladte kombinationer af HD, AD og CDF, når du vælger hanhund.
 • ·​Desuden må en hanhund ikke lave for mange hvalpe. Iht. matadoravlsgrænsen i Danmark den 01.01.2020 må en hanhund ikke få flere hvalpe, når han har 26 hvalpe.
 • ·​Har du mod på mere, så kan du ved henvendelse til klubben få læseadgang til den store database ZooEasy i Holland over næsten alle Stabyhouns i verden.
 • ·​Du kan også vælge at se på udenlandske hanhunde – klubberne i de forskellige lande har også hanhundelister på deres hjemmesider.
 • ·​Vælg en avlsgodkendt hanhund (gerne fra hanhundelisten) og send parringsanmodning til DASK i god tid før en parring. Bemærk – avlsudvalget vil gerne have din anmodning 4 måneder før en forventet parring! – dette for at sikre dig – det kan vare længe, hvis det er en udenlandsk hanhund – og hvis ikke dit første ønske bliver godkendt, så kan du anmode om en anden hund. Parringsanmodning
 • ·​Avlsudvalget undersøger i en udvidet database om kombinationen ser god ud; at der ikke ”gemmer” sig nogle sygdomme, er for høj indavl eller andet som gør, at den ikke kan godkendes. Hvis du får afslag, så får du mulighed for at søge om en anden hanhund, men man søger om en hund ad gangen.
 • ·​Hanhundens ejer skal også sige ja til parringen og I skal aftale en pris for dette.
  ​ Udfyld sammen en parringsaftale. Parringsaftale
 • - Bemærk: Ved parring med udenlandsk hanhund, skal hanhunden registreres i hundeweb inden at kuldet kan registreres.

  Når din tæve er konstateret drægtig skal du sende papirer på hanhunden til DKK. De skal bruge kopi af registreringsattesten, kopi af ejerforholdet, kopi af et udstillingsresultat med min. very good, kopi af HD og evt. AD resultat. Det kan scannes og sendes i en mail. DKK skal bruge min. 10 dage til ekspedition af denne registrering - så husk at gøre dette i god tid før du skal registrere kuldet. Se evt. DKK´s info her: https://www.dkk.dk/alle-emner/opdr%C3%A6t/udenlandske-parringer

Betaling af parringsanmodning og annoncering af hvalpekuld

 • ·​Ved indsendelse af parringsanmodning betales kr. 600.
  ​ Dette er et a-conto beløb. Der skal betales 200 kr. pr. hvalp, når hvalpene er født betales   diff.
  ​ Pengene overføres til klubbens konto i Danske Bank reg. nr. 3534 kontonummer 4457092261 mærket ”tævens navn og parringsanmodning”.
 • ·​Når parringsanmodning er godkendt, kan du bede om at få det forventede kuld annonceret på klubbens hjemmeside. Skriv hvilke oplysninger du ønsker anført.
 • ·​Parringsgodkendelsen er gyldig i 12 mdr. efter den angivne forventede løbetid.   Forlængelse af parringsretten skal ansøges inden periodens udløb.

Når hvalpene er født

 • ·​HUSK at give besked til webmaster. Så rettes hvalpeannoncen med antal og fordeling af   hanhunde og tæver.
  ​ Du kan også få anført, hvis et antal allerede er afsat/reserveret.
 • Du vil få en faktura fra DASK på det samlede beløb fratrukket parringsanmodnings prisen Der skal betales 200 kr. pr. hvalp, minus aconto indbetalingen på 600 kr. Dvs. hvis en tæve får 6 hvalpe, skal der betales yderligere 600 kr. (1.200 kr. – aconto 600 kr. = 600.
 • Du kan gratis få et link til din hjemmeside eller din facebookside lagt på klubbens hjemmeside.
 • ·​Hvalpene skal have den bedst mulige start i livet hos dig. Der findes en masse litteratur og anden inspiration til, hvad man kan foretage sig med dem.
  ​F.eks.: Det gode hundehold
 • ·​Du kan få elektronisk tilsendt hvalpebøger, som du kan videresende til køberne. Den findes også på klubbens side diverse vedrørende avl her
 • ·​Via din betaling (200 kr. pr. hvalp) får dine hvalpekøbere gratis medlemskab af klubben året ud og de inviteres efterfølgende til avlerdagen, når hvalpen er gammel nok.
  ​ OBS: Opdrætteren skal sende skema retur til klubben med den/de nye ejers/ejeres oplysninger og med køberens/købernes samtykkeerklæring (til brug for avlerdagen og medlemskab). Link til samtykkeerklæring
 • ·​HUSK at indsende information, når hvalpeannoncen skal ændres. Hvalpekuldet bliver automatisk fjernet når hvalpene er ca. 10 uger. Giv besked, hvis du ønsker det stående længere eller kortere tid.
 • ·​Hvalpekuldet skal registreres hos Dansk Kennel Klub – se vejledning her: Vejledning
  ​ Manuelt – senest når de er 3 uger gamle. Online registrering – inden de er 5 uger gamle.
  ​ Ifm. registrering bestilles chipning af hvalpene.
 • ·​Kontakt også din dyrlæge med aftale om ormekur og sundhedsundersøgelse.
 • ·​Når hvalpene er flyttet, skal du foretage ejerskifte. Vejledning ejerskifte
 • ·​Bemærk – hvis du sælger hvalp til et andet land, så skal du undersøge reglerne for import af hvalp i det pågældende land. For mange lande kræver det en rabiesvaccination og at hvalpen er 15 uger før den rejser.

Overvejelser, vejledning og gode råd.

 • ·​Det er en god idé, at have en erfaren opdrætter, som du kan søge gode råd og vejledning hos.
 • ·​På DKK´s hjemmeside kan du finde meget mere nyttig information omkring avl.
 • ·​Dansk Kennel Klub afholder jævnligt opdrætterkurser som kan anbefales.
 • ·​Og du er naturligvis velkommen til at henvende dig til klubbens avlsudvalg.
 • Link til folder ”tæve i avl” (ny folder er under udarbejdelse)​.
 • Link til oplysninger om sygdomme

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk