​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Generalforsamling 2024

​D. 2. juni 2024

Adr.: Horsens Bibliotek

Mødesalen

Tobaksgården 12

8700 Horsens

Fagligt oplæg – VI STARTER MED DETTE KL. 10.00​- derefter afholder vi frokost og generalforsamling.

Fagligt oplæg af biolog og genetiker Ingvild Svorkmo Espelien om projekt outcross i Lundehunden i Norge.

Indkaldelse til generalforsamling

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår inviteret dirigent fra DKK)

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Forelæggelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag*

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Dorthe Selling Jespersen - modtager genvalg

Niels Villadsen – modtager valg

Kathrine Kremmer Jensen – modtager valg

Tina Kjærulf Fink, suppleant – modtager valg

9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt.

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside mindst 10 dage gør generalforsamlingen.

Fagligt oplæg

Inden generalforsamlingen inviterer Dansk Stabyhoun Klub til foredrag om outcross (udkrydsning) i racen Norsk Lundehund med Ingvild Svorkmo Espelien.

Ingvild fortæller blandt andet om de overvejelser, som klubben og opdrætterne havde inden og under

projektet og viser billeder af de forskellige krydsninger og tilbagekrydsninger.

Hun har selv Lundehunde, der er involveret i projektet.

Ingvild er biolog og genetiker, hun er også opdrætter af Lundehund og Samojede. 

Hendes kennel Vinterskogen blev startet af hendes mor i 1976, men også inden da havde familien opdrættet samojeder.

​I lighed med sidste år vil klubben give frokost - til de af klubbens tilstedeværende medlemmer inkl. familie, som måtte ønske det. Bindende tilmelding til frokosten sendes til Kommunikation@stabyhoun.dk senest d. 17. maj 2024 med oplysning om antal personer (voksne og børn)

Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig, kun til spisning.

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk