​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Generalforsamling 2022

​D. 12. juni 2022

Adr.: Horsens Bibliotek, Salen Tobaksgården 12, 8700 Horsens 

Generalforsamlingen starter kl. 11.00, der er adgang fra kl. 10.30 ​

​- når den er afviklet, fortsætter vi med frokost med medbragt mad og drikke, fagligt oplæg af Dyrepsykolog Nanna Mia Hansen og hyggeligt samvær.                                                                                                                                                                                                      

Indkaldelse til generalforsamling


Dagsorden generalforsamling.

​1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår inviteret dirigent fra DKK) 

2. Valg af referent 

3. Valg af 2 stemmetællere 

4. Forelæggelse af formandens beretning 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 

6. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 

7. Behandling af indkomne forslag* 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er:
  • Jeanne Wirenfeldt Johannesen - modtager ikke genvalg
  • Mette Merete Pedersen – modtager genvalg

9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt. 

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside mindst 10 dage gør generalforsamlingen.

Fagligt oplæg

Efter generalforsamlingen fortsætter vi med fagligt oplæg af Dyrepsykolog Nanna Mia Hansen og hyggeligt samvær. 

Foredrag: Hjælp, min hund er bange for __________ ! 

- Hvordan du kan hjælpe din hund til at overvinde sine fobier – og undgå at problemerne opstår. 

Mange hundeejere oplever, at deres hund er stresset, nervøs eller ængstelig i bestemte situationer, men mange adfærdsproblemer opstår, fordi man som hundeejer overser eller misforstår de små tegn hunden giver med sit kropssprog. I foredraget vil du lære at aflæse de diskrete signaler hunden giver på, at den er stresset eller bange. Til foredraget vil vi også se på, hvordan man med korrekt socialisering og miljøtræning kan forberede hunden på den moderne verdens hverdagsudfordringer. Du kan læse mere om foredraget og Dyrepsykolog Nanna Mia Hansen i PDF filen Indkaldelse til generalforsamling.  

I lighed med sidste år vil klubben give frokost - til de af klubbens tilstedeværende medlemmer inkl. familie, som måtte ønske det. Bindende tilmelding til frokosten sendes til Kommunikation@stabyhoun.dk senest d. 29. maj 2022 med oplysning om antal personer (voksne og børn).

Grundet COVID-19 forbeholder DASK sig retten til at aflyse eller udsætte arrangementer, indtil det er muligt at afholde disse.  

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk