Avlsregulativ

AVLSREGULATIV FOR DANSK STABYHOUN KLUB ​

(Sidst opdateret januar 2022)​

​​

Formål ​

Formålet med disse retningslinier er at bevare, beskytte og fremme sundhed, karakter, udseende og den generelle definition af racen.​​

Definition

Dansk Stabyhoun Klub er den danske forening for Stabyhoun, som er oprettet i henhold til Dansk Kennel Klubs regelsæt for etablering af specialklubber med stiftende generalforsamling den 4. december 2004.​

DASK samarbejder med Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW), som er den hollandske forening for Stabyhoun og Wetterhoun. Foreningen vedligeholder en international database over alle FCI-opdrættede Stabyhoun (FCI: sammenslutning af nationale kennelklubber).​ Vi samarbejder også med Stabyhoun-klubberne i Finland, England, USA, Sverige og Norge.

Avlskrav og -anbefalinger

“Basis”-stambog

Dansk Kennel Klub stiller disse krav for, at hvalpene kan stambogsføres med en “Basis”-stambog:​

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i Dansk Kennel Klub (DKK). En hund med grad A, B eller C kan bruges i avl. En hund med HD-grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD-fri (grad A eller B). Kryptocisme: Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads (det kan f.eks. ske ved at deltage i en udstilling). Formelle krav: Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.​

“Basis Plus”-stambog​

For at få “Basis Plus”-stambog med teksten ”Denne hund er avlet efter Dansk Stabyhoun Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” skal følgende være opfyldt:​

 1. Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK-anerkendt udstilling med mindst “Very Good” eller være godkendt på et ”Fokkershow – Fokgeschiktheid” (avlsgodkendelsesarrangement i Holland). ​
 2. Begge forældredyr skal før parring være HD-fotograferet og have en officiel HD-status registreret i DKK med A, B eller C. ​
  ​Hunde med A og B kan kombineres med hunde, der har A, B og C. ​
  ​​Hunde med C kan kombineres med hunde, der har A og B​.
  ​​Undersøgelsen skal udføres på et tidspunkt, hvor hunden er mindst 12 måneder. Husk at bestille en rekvisition via hundeweb, så resultatet bliver registreret.​
 3. Begge forældredyr skal før parring være AD-fotograferet og have en officiel AD-status registreret i DKK med status 0 eller 1.​Hunde med status 0 kan kombineres med status 0 og 1. Hunde med status 1 kan kun kombineres med status 0.​

Vigtigt sundhedshensyn:

Cerebral dysfunktion (CDF)

​For at overholde klubbens avlsregulativ, skal avlshunde desuden undersøges for CDF.​

Hunden skal være testet for CDF eller være fri via forældrenes resultat (= fri). Er en hund bærer af sygdommen, kan den parres med en hund, der er fri. Hvalpe efter kombinationen fri/bærer skal testes for selv at kunne indgå i avlen.​

Indavlsprocent og diversitet

For at bevare den genetiske variation (og dermed sundhed) i racen, anbefales en indavlsprocent på maksimalt 3,25 procent målt over tre generationer samt en indavlsprocent over alle generationer, som er under gennemsnittet for racen. DASK revurderer dette løbende. Da vores population pt. er lille i Danmark, anbefaler klubben, at den samme forældrekombination kun tillades to gange.​​

DASK’s etiske anbefalinger for avl:​

Tæver: Det anbefales, at tæven er 22 måneder eller ældre ved første parring.

Tæven bør ikke parres efter den dag, hun er fyldt 96 måneder (8 år).​

En tæve skal kunne føde sine hvalpe ved naturlige forløb. Hvis fødslen af hvalpe har forløbet ved kejsersnit 2 gange, anbefales det, at tæven ikke længere bruges i avl.​

Det anbefales, at en tæve får mulighed for at restituere mellem hvalpekuldene. Hvis hun får hvalpe på to efter hinanden følgende løbetider, bør hun derefter have pause i mindst én løbetid. En tæve bør ikke have mere end fem kuld i sin levetid – Antallet af hvalpe reguleres af matadorgrænsen for racen, og tæven bør ikke parres, såfremt antallet af hendes hvalpe har passeret matadoravlsgrænsen. Matadoravlsgrænsen fremgår af DKK’s database hundeweb og beregnes som 25 % af det gennemsnitlige årlige registreringstal fra de sidste 3 år. ​

Det påhviler ejeren af tæven at rette henvendelse om anvisning af en hanhund i så god tid som muligt før tævens løbetid.​

​​

Hanhunde: Det anbefales at hanhunde er 22 måneder eller ældre ved første parring. Antallet af en hanhunds kuld reguleres ud fra matadoravlsgrænsen for racen. Matadoravlsgrænsen fremgår af DKK’s database hundeweb og beregnes som 25 % af det gennemsnitlige årlige registreringstal fra de sidste 3 år..Ved brug af en udenlandsk hanhund skal denne være avlskåret i det pågældende land eller på en international udstilling og leve op til det danske avlsregulativ.​​

Opdrætter:​

Det anbefales, at opdrætteren giver ormekur og vaccinerer hvalpene i henhold til normale veterinære anbefalinger. Opdrætteren påtager sig det fulde ansvar for avl og hvalpe. DASK påtager sig intet ansvar med hensyn til hvalpene eller opdrætteren, selvom opdrætteren følger alle bestemmelser i disse regler.​ Opdrætteren skal indsende ansøgning om parring i god tid før den forventede parring. Hvis parringsanmodningen skal videresendes til Holland, kræver de, at anmodningen fremsendes mindst 4 måneder før ønsket parring. Parringsanmodningsblanketten skal udfyldes med op til 3 ønskede hanhunde og indsendes via klubbens hjemmeside samtidig med betaling af 300 kroner i gebyr. Alle eksteriør- og sundhedsmæssige krav skal på ansøgningstidspunktet være opfyldt. ​

Parringsgodkendelsen er gyldig i 12 mdr. efter godkendelsesdato. Forlængelse kan ansøges inden periodens udløb. Opdrætteren bør informere DASK, så snart parring har fundet sted, og igen så snart hvalpene er født.​​

Det er opdrætternes pligt at sikre, at tæven er i en sundhedsmæssig forsvarlig stand og at informere klubben hvis hunden bliver diagnosticeret med en potentiel arvelig lidelse). Hunde, der f.eks. lider af epilepsi eller radius curvus syndrom (buet vækst af forbenene), bør ikke bruges til avl.​

Begge forældredyr bør have et temperament som svarer til racens standard. Vi anbefaler derfor, at man lader sin hund mentalbeskrive. Klubben tilbyder mentalbeskrivelse på årlig basis.​

Hanhundeejer:​

Hanhundeejeren er berettiget til et parringsgebyr. I tilfælde af at parringen ikke har resulteret i drægtighed, bør opdrætteren have ret til en gratis omparring med samme hanhund ved førstkommende løbetid. Det er opdrætterens ansvar at indberette til klubben, hvis samme hanhund ønskes parret igen. Parringsretten skal i så fald forlænges (husk at informere om forventet nyt parringstidspunkt).​​Det er hanhundeejerens pligt at sikre, at hanhunden er i en sundhedsmæssig forsvarlig stand,og at informere klubben hvis hundenbliver diagnosticeret med en potentiel arvelig lidelse. Hunde, der f.eks. lider af epilepsi, hofte dysplasi eller radius curvus syndrom (buet vækst af forbenene), bør ikke bruges til avl.​

Begge forældredyr bør have et temperament som svarer til racens standard. 

Vi anbefaler derfor, at man lader sin hund mentalbeskrive. Klubben tilbyder mentalbeskrivelse på årlig basis.​

Praktiske krav:​

Pr. 1.9.2015 er det obligatorisk at benytte DKK’s købsaftale ved salg af DKK-stambogsførte hvalpe.​Opdrætter skal indsende oplysninger til DASK om hvalpens stambogsnummer og ejerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse sammen med en underskreven samtykkeerklæring fra ejer på, at klubben må bruge data i forbindelse med klubbens aktiviteter. Opdrætter skal desuden betale 150 kroner per levendefødte hvalp til klubben, som blandt andet berettiger den nye ejer til medlemskab af DASK i det indeværende år.​

DASK’s tilbud til opdrættere og hanhundeejere:​

Det giver følgende fordele at følge dette avlsregulativ:​

 • Hanhunde kan gratis komme på klubbens hanhundeliste​

 • Opdrætter kan gratis få link på klubbens hjemmeside​

 • Opdrætter kan søge sparring og vejledning fra DASK’s avlsudvalg om en ønsket kombination af tæve/hanhund i forhold til gældende retningslinier for avl.​

 • Hvalpekøberne får gratis medlemskab resten af kalenderåret såfremt hvalpekuldet er 8 uger i perioden 1/1-30/9. Er hvalpen 8 uger i perioden 1/10 - 31/12 gives gratis medlemskab til hvalpekøberne året ud + det efterfølgende år. ​

 • Hvalpekøberne bliver inviteret til klubbens avlerdag, når hvalpens alder passer.​

 • Opdrætter kan oprette en salgsannonce på klubbens hjemmeside (hvalpelisten) for hvalpe af den gældende parring

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem får du rabat på arrangementer og modtager du 4 blade årligt samt støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhoun og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail  -kontakt her