CDF – Cerebral dysfunktion

Cerebral dysfunktion – i daglig tale kaldet CDF – er en genetisk betinget neurologisk sygdom. Sygdommen er arvelig. Det er en genetisk mutation, som forårsager en ændret adfærd hos hvalpe. Hvalpe, der har sygdommen, vil når de er ca. 6 uger gamle begynde at udvise en afvigende og impulsiv adfærd, hvor de gentager de samme bevægelser – såsom at snurre omkring sig selv, gå frem og tilbage osv. Hvalpe, der er ramt af CDF er meget aktive og spiser lidt. De dør desværre inden for få måneder.

CDF er en arvelig recessiv (skjult) sygdom, hvilket betyder, at en hvalp kun får symptomer, hvis begge forældredyrene har den genetiske fejl.

Man kan teste for CDF. Testen er en blodprøve, som man får taget ved egen dyrlæge. Hunden skal ikke have en bestemt alder for, at man kan teste for genfejlen.

Dyrlægen skal ved Laboklin i Tyskland bestille en rekvisition - tage en blodprøve af din hund - og sende denne til Laboklin for analyse med følgende blanket: GeneticTests-Dogs.pdf (laboklin.co.uk). Der testes for genfejlen og man får som oftest svar på testen omkring en uge efter, at blodprøven er taget. Man får et certifikat fra Laboklin, hvoraf CDF-statussen fremgår. Dette certifikat skal sendes til DASK, der så sørger for, at ens hund bliver registreret med CDF-statussen på ZooEasy. Hvalpe af forældredyr, hvor begge er testet frie for CDF, kan ikke være bærer af genet, og de er derfor automatisk frie for genet.

Der findes 3 forskellige betegnelser – CDF-fri, CDF-bærer og hunde, der har CDF.

Man skal for at anvende sin hund i avl kende CDF-statussen på sin hund. En hund, der er bærer af CDF-genet kan sagtens anvendes i avlen. Man må bare ikke parre 2 bærer af genet med hinanden – dette vil give hvalpe med genfejlen.

Anvender man en bærer i avlen, skal den derfor altid kobles med en hund, der er CDF-fri. Hvalpene fra et kuld, hvor det ene af forældrene er bærer og det andet er fri, skal testes for genfejlen for at kunne indgå i avlen.​​​

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem får du rabat på arrangementer og modtager du 4 blade årligt samt støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhoun og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail  -kontakt her