​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Orientering fra bestyrelsen for Dansk Stabyhoun Klub

Orientering fra bestyrelsen for Dansk Stabyhoun Klub

Ved den årlige generalforsamling i Dansk Stabyhoun Klub d. 6. juni 2021 blev der valgt ny bestyrelse. To medlemmer var ikke på valg, to nye medlemmer blev valgt, og ét medlem blev genvalgt. Herudover tiltrådte to nye suppleanter. Ved det første konstituerende bestyrelsesmøde efter klubbens årlige generalforsamling blev der foreslået ny formand for klubben, og den tidligere formand valgte desværre at trække sig fra bestyrelsen. Det samme gjorde kassereren og 1. suppleanten. Derfor indtrådte 2. suppleanten i bestyrelsen, og den nye bestyrelse valgte at supplere sig selv ved at kontakte den forrige bestyrelses suppleant, som indvilligede i at træde ind i bestyrelsen (jf. valg til bestyrelsen, § 8, stk. 5 i vedtægterne). Bestyrelsen er således fuldtallig og har konstitueret sig selv.

I den nye bestyrelse kommer vi med forskellige baggrunde, men fælles for os alle er, at vi er motiverede for at fremme en bred klub og at arbejde for en god fremtid for vores skønne race.

Bestyrelsen vil især arbejde for et bredt samarbejde, hvor DASK er et attraktivt tilvalg for endnu flere Stabyejere - både opdrætteren og familiehundeejeren, jægeren og sportsudøveren, den nye hundeejer og den garvede hundeejer - ved at tilbyde forskellige samlende aktiviteter.

Bestyrelsen vil arbejde for en god og åben dialog, både internt og eksternt til de øvrige klubber, hvor vidensdeling og sparring prioriteres, og hvor der i fællesskab arbejdes på at sikre racens sundhed, såvel fysisk som mentalt.

Dansk Stabyhoun Klubs nye bestyrelse er:

· Kira Meyhoff-Madsen

· Jeanne Wirenfeldt Johannesen

· Christina Anna Nielsen

· Søs Christina Savage

· Mette Merete Pedersen

I den nye bestyrelse for DASK glæder vi os til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet og til at arbejde med de mange spændende opgaver, der ligger i DASK, og vi glæder os til at arbejde for vores dejlige race og klubbens medlemmer.

Vi håber, I vil tage godt imod os og give os sparring, gode ideer og opbakning, og vi glæder os alle til arbejdet og samarbejdet med klubbens medlemmer.

Vi vil gerne rette en særligt stor tak til den afgående formand for mange års arbejde for racen og for klubben, samt en stor tak de afgående medlemmer i bestyrelsen for deres store arbejde for klubben.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for DASK

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk