​Kontakt os på mail@stabyhoun.dk

Stabytræf 2017​

​Det årlige Staby-træf 2017 finder sted sammen med generalforsamlingen:

Lørdag d. 17. juni kl. 11.00

Løserupvej 39, Tuse Næs, 4300 Holbæk

Sæt kryds i kalenderen til d. 17. juni, pak både børn, hund, mad og drikke og kom med til en dag, hvor Stabyerne er i centrum. En dag hvor I kan være sammen med andre og udveksle erfaringer om vores dejlige race.

I år holder vi træffet på Sjælland på Tuse Næs. Vi har gennem et medlem fået mulighed for igen at leje stedet, og vi synes at forholdene er optimale for en god dag. Der er en kæmpe, indhegnet grund, hvor hundene kan løbe frit.

I må meget gerne medbringe tæpper, borde/stole til at sidde på. Der er også borde og bænke på stedet. Har nogen af jer et udstillingstelt eller en pavillon, så tag det med i tilfælde af dårligt vejr. Der er adgang til the-køkken og toilet på stedet, og der er et lille overdækket område, hvor man også kan sidde. Vi satser på en varm, solrig juni-dag.

Fælles for dagen er, at vi skal holde generalforsamling, spise vores medbragte mad og hygge.

For at kunne disponere lidt, er vi nød til at vide cirka, hvor mange af jer der kommer, så tilmeld jer senest d. 1. juni 2017 til Bente på mail: bente@stabyhoun eller mobil 28742991.

Det er en fantastisk oplevelse at se små og store stabyhouns løbe frit og lege sådan en dag.

På vegne af bestyrelsen

Bente

​Indkaldelse til generalforsamling den 17. juni 2017 i forbindelse med Stabydagen

Løserupvej 39, Tuse Næs, 4300 Holbæk

Kl. 11.00

Dagsorden generalforsamling.

1.​Valg af dirigent

2.​Valg af referent

3.​Valg af 2 stemmetællere

4.​Godkendelse af formandens beretning

5.​Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6.​Forelæggelse af budget til godkendelse

7.​Behandling af indkomne forslag

8.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Birgit Skov - modtager genvalg

Helle Svendsen - modtager genvalg

Louise Nors Jensen - modtager genvalg

9.​Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10.Eventuelt.

Hvis der er medlemmer der har et forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det sendes til formanden eller sekretæren senest 3 uger før generalforsamlingen.

Materiale til generalforsamlingen offentliggøres 10 dage før på hjemmesiden."

Klubbens vedtægter

​_________________________________________________________

Bestyrelsen foreslår følgende til vedtægts ændring:

Kontingent §6 Stk. 3

Kontingentet giver medlemskab til hele husstanden. Hver husstand har 1 stemme på generalforsamlingen. Alle nye hvalpekøbere har medlemskab indtil førstkommende årsskifte. Medlemskabet er betalt af avler som en del af hvalpeformidlingen.

​Formandens beretning

Resultatopgørelse 2016

Præsentation af personer som stiller op til bestyrelsen.

Birgit Skov

Helle Neis Svendsen

Louise Nors Jensen

Eva Larsen

ønsker du også at stille op så send din præsentation til anette@stabyhoun.dk

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk