​Kontakt os på mail@stabyhoun.dk

Stabytræf 2016

​Årets Generalforsamling og det årlige Staby-træf 2016 finder sted:

Lørdag d. 28. maj kl. 11.00

Hesselskovvej 69, 8620 Kjellerup

Vi håber I allerede har sat kryds i kalenderen for dette års Stabytræf.

Kom med til en dag, hvor Stabyerne er i centrum. En dag hvor I kan være sammen med andre og udveksle erfaringer om vores dejlige race.

Vi skal i år igen være hos Anette og Per og håber jo vejrguderne er med os som sidste gang vi var i det jyske søhøjland.

Der vil igen være indhegnet et større areal så hundene kan løbe frit imellem hinanden og os.

Dagens program starter jo som altid med generalforsamling – se indkaldelsen andetsteds i bladet.

Derefter er der spisning af medbragt mad og drikkelse.

Vi prøver at få siddepladser til alle, men har i mulighed for selv at tage stole med vil det være en stor hjælp.

Det er en fantastisk oplevelse at se små og store stabyhouns løbe frit og lege sådan en dag.

For dem af jer der kommer langvejs fra kan camping arrangeres, hvis I medbringer egen campingvogn eller telt.

Det er helt op til hver enkelt familie, hvordan man vil arrangere sin egen Stabydag.

For at kunne disponere lidt, er vi nød til at vide cirka, hvor mange af jer der kommer, så tilmeld jer senest d. 18. maj til Anette på mail: anette@stabyhoun.dk - mærket stabytræf eller mobil 26733760.

Bestyrelsen​

​Indkaldelse til generalforsamling den 28. maj 2016 i forbindelse med Stabydagen

Hesselskovvej 69, 8620 Kjellerup.

Dagsorden generalforsamling.

1.​Valg af dirigent

2.​Valg af referent

3.​Valg af 2 stemmetællere

4.​Godkendelse af formandens beretning

5.​Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og      

    meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6.​Forelæggelse af budget til godkendelse

7.​Behandling af indkomne forslag

8.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

    På valg er:

    Bente Madsen – ønsker genvalg

    Anette Nielsen – ønsker genvalg

9.​Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10.Eventuelt.

Formandens beretning 2015

Regnskab 2015 som pdf fil

Amerikansk Lotteri

Vi har til dagen fået sponsorater. Deres logo kommer på denne side som vi modtager dem.

Vi vil gerne takke for dette og håber I vil støtte vores sponsorer og være flittige kunder til vores lodder på dagen.​

​Land og Fritid

Afdeling i Thorning

Bommen 11

8620 Kjellerup​

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk