​Kontakt os på mail@stabyhoun.dk

Avlsregulativ 2019

Printvenlig version​

Formål:

Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen.

Definitioner:
DASK Dansk Stabyhoun Klub: den danske forening for Stabyhoun, oprettet i henhold til Dansk Kennel Klubs regelsæt for etablering af specialklubber, med stiftende generalforsamling den 4. december 2004.

Vi samarbejder med NVSW Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, som er den hollandske forening for Stabyhoun og Wetterhoun. Foreningen vedligeholder database over både danske og hollandske Stabyhoun.

Nye foreninger, som vi samarbejder med, er foreninger i Finland, England, Sverige og Norge.

Formelle krav til forældredyrene samt ejerne af disse:I forhold til avl stiller DKK nogle formelle krav (avlsrestriktioner) til forældredyrene for at afkommet kan opnå en Basis stambog. Disse regler er følgende:

HD-krav:Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B).

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.

Herudover er der en række avlsanbefalinger som begge forældredyr skal opfylde, hvis afkommet skal have Basis Plus stambog. Racen har følgende avlsanbefalinger:

Avlsanbefalinger for racen:

1. Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være godkendt på et ”Fokkershow – Fokgeschiktheid”
2. Begge forældredyr skal før parring være HD-fotograferet og have en officiel HD-status registreret i DKK med A, B eller C
3. Begge forældredyr skal før parring være AD-fotograferet og have en officiel AD-status registreret i DKK med status 0 eller 1

Udover DKK’s krav, har Dansk Stabyhoun Klub en række yderligere anbefalinger i forhold til avl. Klubben tilbyder også hjælp til opdrættere vedrørende valg af avlspartner.

Hvis opdrætteren ønsker at benytte sig af klubbens avlsvejledning, skal opdrætteren være medlem af klubben. Klubbens avlsvejledning oplyser og vejleder om avl, samt valg af avlspartner med henblik på forbedring og styrkelse af racens alsidige egenskaber. Klubbens vejledning er forpligtet til at følge fagfolks anbefalinger om avl i små populationer.

DASK’s etiske anbefalinger for avl:

Tæver: Det anbefales, at tæven såvel som hanhund er 22 måneder eller ældre ved første parring. Tæven kan ikke parres efter den dag, hun er fyldt 96 måneder (8 år).

En tæve skal kunne føde sine hvalpe ved naturlige forløb. Hvis fødslen af hvalpe har forløbet ved kejsersnit 2 gange, anbefales det, at tæven ikke længere bruges i avl.

Det anbefales, at en tæve ikke producerer mere end to kuld i en 24 måneders periode, forstået på den måde at tiden mellem den sidste fødselsdato og den næste avl skal være på mindst otte måneder. En tæve bør ikke have mere end fem kuld i sin levetid.

Det påhviler ejeren af tæven at rette henvendelse om anvisning af en hanhund i så god tid som muligt før tævens løbetid.

Hanhunde: Antallet af en hanhunds kuld reguleres ud fra matadoravlsgrænsen for racen. Matadoravlsgrænsen fremgår af DKK’s database hundeweb og beregnes som 25 % af det gennemsnitlige årlige registreringstal. Ved brug af en udenlandsk hanhund skal denne være avlskåret i det pågældende land eller på en international udstilling. En hanhund kan som udgangspunkt bruges i avl tre gange.

Det anbefales, at opdrætteren giver ormekur og vaccinerer hvalpene i henhold til normale veterinære anbefalinger.

Opdrætteren påtager sig det fulde ansvar for avl og hvalpe. DASK påtager sig intet ansvar med hensyn til hvalpene eller opdrætteren, selv om opdrætteren følger alle bestemmelser i disse regler.

Opdrætteren skal indsende ansøgning om parring seks måneder før den forventede parring, hvis der ønskes klubbens avlsvejledning. Dette kan gøres ved at udfylde parringsanmodnings-blanketten på klubbens hjemmeside. Alle eksteriør- og sundhedsmæssige krav skal på ansøgningstidspunktet være opfyldt, og ansøgningen skal indeholde:
a. Tævens stambogs nr.
b. Forventet tidspunkt for løbetid
c. Evt. ønske om navngiven hanhund
d. I tilfælde af at der ønskes udenlandsk hanhund (ikke hollandsk), skal der fremlægges kopi af stamtavle, udstillingsresultater og HD- og AD attester. Såfremt DASK skal være behjælpelig med at finde en egnet hanhund, anbefales desuden, at der indsendes en beskrivelse af tævens svage og stærke sider så vel eksteriørmæssigt, som i forhold til arbejdsevne og temperament.

Ansøgningen behandles af klubbens avlsudvalg der så vidt muligt vil anvise mindst to egnede hanhunde at vælge imellem. Parringsgodkendelsen er gyldig i 12 mdr. efter den angivne forventede løbetid. Forlængelse af parringsretten skal ansøges inden periodens udløb.

Opdrætteren bør meddele til DASK, så snart parring har fundet sted, og igen så snart hvalpene er født.

Hanhundeejeren er berettiget til et parringsgebyr. I tilfælde af at parringen ikke har resulteret i drægtighed, bør opdrætteren have ret til en gratis omparring med samme hanhund ved førstkommende løbetid.
Det er opdrætterens ansvar at indberette dette til klubben og sikre sig en ny parringsanmodning, hvor nyt parringstidspunkt anføres.

Klubbens anbefalinger i forhold til sundhed:

DKK stiller krav om at forældredyrene er undersøgt for HD og AD. Undersøgelsen skal udføres på et tidspunkt, hvor hunden er mindst 12 måneder. DASK har følgende anbefalinger vedrørende HD og AD:

Hunde med HD-A og HD-B kan kombineres med hunde, der har HD-A, HD-B og HD-C.
Hunde med en FCI kvalitet af HD-D og HD-E bør ikke bruges i avl.
Hunde med AD 0 eller AD 1 kan bruges til avl.

Det er avlernes pligt at sikre, at forældredyrene er i en sundhedsmæssig forsvarlig stand og ikke har, eller er bærere af arvelige lidelser. Hunde, der f.eks. lider af epilepsi, svær dysplasi eller radius curvus syndrom (buet vækst af forbenene) bør ikke bruges til avl.

Det anbefales, at status på cerebral dysfunktion CDF skal være kendt på alle avlsdyr.

For at bevare den genetiske variation (og dermed sundhed) i racen, anbefales en indavlsprocent på maksimalt 3,25 procent målt over tre generationer. DASK revurderer dette løbende.
Da vores population pt er lille i Danmark, anbefaler klubben, at den samme forælder kombination kun tillades to gange.

Begge forældredyr skal opfylde de temperaments krav som beskrives i racens standard. Vi anbefaler, at man lader sin hund mentalbeskrive. Klubben afholder udgiften til dette.

Klubben anbefalinger i forhold til eksteriør:

Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være godkendt på et ”Fokkershow – Fokgeschiktheid”. Dette for at få vurderet, om hunden lever op til FCI standarden for racen.

Øvrige krav/anbefalinger:

Pr. 1.9.2015 er det obligatorisk at benytte DKK’s købsaftale ved salg af DKK stambogsførte hvalpe. Opdrætter skal indsende oplysninger om hvalpens stambogsnummer og ejerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til klubben samme med samtykkeerklæring på at klubben må bruge data i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Klubben anbefaler, at opdrætter gennemfører DKK’s opdrætteruddannelse.

Hvis man som opdrætter ønsker at benytte sig af nedenstående tilbud fra DASK, skal der indbetales et bidrag pr. levedygtig hvalp. Beløbet er pr. 1/1 2019 fastsat til 200 kr. og dækker bl.a.:

●​Check af forældredyrs egnethed

●​Avlsrådgivning og hjælp med at finde en egnet hanhund

●​Hvalpemappe til hvalpekøbere

●​Medlemskab af DASK for nye hvalpeejere i løbende kalenderår

●​Klubaktiviteter i øvrigt

●​Deltagelse i klubbens avlerdag

●​Salgsannonce på klubben hjemmeside

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk