​Kontakt os på mail@stabyhoun.dk

Avl - Hvordan?​

Dansk Stabyhouns avls regulativ i sin fulde længe findes her​

Skal din hanhund optages på hanhundelisten gøres det her.

Du skal være medlem af DASK.

Præmieringskrav for tæve og hanhund:

​Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst ”Very Good”.

DASK anbefaler, at man udstiller sin Stabyhoun minimum to gange, meget gerne flere gange, for at få den bedste vurdering i forhold til ens hunds eksteriør. 

HD- AD-krav og CDF:

​Ved test af HD og AD status skal hunden være mindst 12 mdr.

Hunde med HD-A og HD-B kan kombineres med hunde, der har HD-A, HD-B og HD-C.

Hunde med FCI kvalitet HD:D og HD-E bør ikke bruges i avl.

Hunde med AD 0 og AD 1 kan bruges i avl.

Din hund skal være testet for CDF eller fri via forældrenes resultat er fri. Er en hund bærer af sygdommen skal den tilføres en hund der ikke er bærer(fri). Hvis afkom efter sådan en kombination skal gå i avl, skal de testet under alle omstændigheder, før de kan gå i avl.

Se iøvrigt oversigt over sygdomme her.​

DASK´s etiske anbefalinger for avl:

Tæver: Det anbefales, at tæven såvel som hanhund er 22 måneder eller ældre ved første parring. Tæven kan ikke parres efter den dag, hun er fyldt 96 måneder (8 år).

En tæve skal kunne føde sine hvalpe ved naturlige forløb. Hvis fødslen af hvalpe har forløbet ved kejsersnit 2 gange, anbefales det, at tæven ikke længere bruges i avl.

Det anbefales, at en tæve ikke producerer mere end to kuld i en 24 måneders periode, forstået på den måde at tiden mellem den sidste fødselsdato og den næste avl skal være på mindst otte måneder. En tæve bør ikke have mere end fem kuld i sin levetid.

Det påhviler ejeren af tæven at rette henvendelse om anvisning af en hanhund i så god tid som muligt før tævens løbetid - ca. 6 måneder før.

Hanhunde: Antallet af en hanhunds kuld reguleres ud fra matadoravlsgrænsen for racen. Matadoravlsgrænsen fremgår af DKK’s database hundeweb og beregnes som 25 % af det gennemsnitlige årlige registreringstal. Ved brug af en udenlandsk hanhund skal denne være avlskåret i det pågældende land eller på en international udstilling. En hanhund kan som udgangspunkt bruges i avl tre gange.

Jvf matadoravlsgrænsen januar 2018 = 21 hvalpe.

​For at bevare den genetiske variation (og dermed sundhed) i racen, anbefales en indavlsprocent på maksimalt 3,25 procent målt over tre generationer. DASK revurderer dette løbende.

Da vores population pt er lille i Danmark, anbefaler klubben, at den samme forælder kombination kun tillades to gange. 

OBS - OBS - OBS - OBS - OBS

Nye regler omkring formidling af hvalpe trådte i kraft pr. 15. august 2018.

Bestyrelsen har evalueret formidlingen af hvalpe og set på fordele og ulemper.

Til generalforsamlingen 2018 fik bestyrelsen en masse gode ideer til formidling af hvalpe og der var en god debat omkring det.

På bestyrelsesmødet i juli var vi enig om følgende model for at afhjælpe nogle af, de ulemper der er ved den nuværende ordning:

De nye regler:

1. Ved parringsanmodning indbetales et acontobeløb på kr. 600.

2. Når hvalpene er født, betaler opdrætteren 200 kr. pr. hvalp, minus aconto indbetalingen på 600 kr. Dvs. hvis en tæve får 6 hvalpe, skal der betales yderligere 600 kr. (1.200 kr. – aconto 600 kr. = 600 kr.)

3. Det er gratis at få lagt forventet løbetid/parring samt fødsel på hjemmesiden, og når hvalpene er født, justeres oplysningerne om kuldet med antal og fordeling af hanhunde og tæver. Det er opdrætter som skal holde DASK ajour med oplysninger.

4. Hvalpekøberne får gratis medlemskab af klubben året ud, i det år hvor de har købt hvalp og inviteres med til avlerdagen når hvalpen er gammel nok.

5. Hvalpebøgerne sendes elektronisk til opdrætteren. Kan ligeledes findes som pdf fil herunder.

6. Opdrætteren sender skema retur til klubben med den/de nye ejers/ejeres oplysninger og med køberens/købernes samtykkeerklæring (til brug for avlerdagen og medlemskab).

7. Det er gratis at få link til opdrætterens egen hjemmeside lagt på klubbens side.

Det er altid opdrætter som skal holde DASK ajour med oplysninger om parring og hvalpefødsel.

Bestyrelsen​

Folder til hvalpekøbere - "Råd og vink"

Fælles dataansvar - DASK er også underlagt den nye datalov. Aftale mellem DKK og DASK.

DASK har et stort ønske om stadigvæk at få information til den store Database over hvalpe fra DASK´s start fra jer opdrættere.

Det er jvf dataloven ikke mere tilladt uden hvalpekøbers samtykke at sende deres oplysninger til DASK.

Her finder du en samtykkeærklæring som du kan bruge ifm med dette.

DASK håber du som opdrætter vil hjælpe os med at få den udfyldt og sendt til DASK, enten elektronisk via scanning eller via brev.

Er du hvalpekøber er du velkommen til også selv at benytte denne. Det gør at DASK har oplysninger til invitation til jeres deltagelse i avlerdagen.

Samtykkeærklæring

​Hvordan gør du hvis du ønsker et kuld hvalpe:

​1. Noter dato for hver løbetid, så du er nogenlunde sikker på, hvornår din tæve er løbsk næste gang. Husk din tæve skal være avlsgodkendt FØR du sender parringsanmodning.

2. Få foretaget en HD-og AD-test (tæven skal være mindst 1 år gammel). Tjek om din tæve er fri for CDF via forældrene ellers skal den testes. Dette kan din dyrlæge fortælle dig meget mere om.

3. Deltag på DKK udstilling national eller international og få din tæve avlskåret - deltag helst nogle gange, så du får et godt udtryk af tævens stærke og svage sider

​4. Sæt dig et avlsmål.

5. udfyld parringsanmodning her - skal indsendes ca 6 måneder før forventet parrings tidspunkt.

​​6. Ved parringsanmodning indbetales et acontobeløb på kr. 600.

​Når hvalpene er født, betaler opdrætteren 200 kr. pr. hvalp, minus aconto indbetalingen på 600 kr. Dvs. hvis en tæve får 6 hvalpe, skal der betales yderligere 600 kr. (1.200 kr. – aconto 600 kr. = 600 kr.)

​Pengene overføres til klubbens konto i Danske Bank reg. nr. 3534 kontonummer 4457092261 mærket tævens navn.​

​Som opdrætter får du og dine hvalpekøbere:

​Det er gratis at få lagt forventet løbetid/parring samt fødsel på hjemmesiden, og når hvalpene er født, justeres oplysningerne om kuldet med antal og fordeling af hanhunde og tæver.

​Ønsker du oplysninger om dit forventede hvalpekuld samt kontakt info kan du sende en mail til: mail@stabyhoun.dk - med oplysningerne.

​Forudsætningen for at få oplysninger om forventet hvalpekuld her på siden er at parringen er godkendt af DASK. ​​

​Hvalpekøberne får gratis medlemskab af klubben året ud, i det år hvor de har købt hvalp og inviteres med til avlerdagen når hvalpen er gammel nok.

​Hvalpebøger, der sendes elektronisk til opdrætteren.

​Det er gratis at få link til opdrætterens egen hjemmeside lagt på klubbens side.​

​OBS: Opdrætteren skal sende skema retur til klubben med den/de nye ejers/ejeres oplysninger og med køberens/købernes samtykkeerklæring (til brug for avlerdagen og medlemskab). 

​​

7. ​Der kan kun sendes parringsanmodning på de hanhunde der er at finde på hanhundelister på det givne tidspunkt du sender parringsanmodningen.

8. ​Når du har udset dig en egnet hanhund, så checker foreningen om kombinationen kan anbefales ud fra undersøgelse af kombinationens linier mht. sygdomme. 

Det er dig som tæve ejer som skal sætte dig et avls mål. Det er dig som kender din tæve og/eller dennes linier. Vi kan ikke som klub forfordele de godkendte hanhunde.

9. Du kan altid ved henvendelse til klubben få læseadgang til den store database ZooEasy i Holland over alle dyr i Holland og dermed også næsten alle stabyhouns i verden. Et spændende redskab at få indblik i ifm. avl.

Her har du mulighed for at se de hanner, der er til rådighed i hele verden.

Du vil automatisk blive spurgt af klubben, om du vil have læseadgang når du fremsender din parringsanmodning.

​​​10. Brug informationen fra DKK´s hjemmeside under opdrætter til at undersøge hvordan dine hvalpe bliver registreret.

​På DKK´s hjemmeside kan du finde meget mere nyttig information omkring avl og evt salg af hvalpe til udlandet.

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk