​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Generalforsamling og stabytræf 2019

Lørdag den 25. maj

Lille Havelsevej 153, 3320 Skævinge ​

Indkaldelse til generalforsamling den 25. maj 2019 i forbindelse med Stabydagen.

Tidspunkt: kl. 11.00

Dagsorden generalforsamling.

​1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår inviterede Kaj Klysner fra DKK)

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Forelæggelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag
     a. Ændringer af vedtægter​

     b. Ændringer at antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Birgit Skov – modtager ikke genvalg

Louise Nors Jensen – modtager ikke genvalg

Cindy Toft – modtager genvalg

9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt.

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk