​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

Generalforsamling og stabytræf 2021

​D. 6. juni 2021                                                                                                                                                                                              PDF filer vedr. generalforsamlingen

Adr.: DcH Køge, Bregnegårdsvej 2, 4600  Køge                                                                                                                                   Regnskab 2020
​                                                                                                                                                                                                                      Forslag budget 2021
​Generalforsamlingen starter kl. 11.00, der er adgang fra kl. 10.30 ​                                                  

​- når den er afviklet, fortsætter vi med Stabytræf, frokost med medbragt mad og drikke,
​hyggeligt samvær og leg med hundene.

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden generalforsamling.

​1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Forelæggelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

6. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag​

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:


9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt.

Grundet COVID-19 forbeholder DASK sig retten til at aflyse eller udsætte arrangementer indtil det er
muligt at afholde disse.  

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk