Kontakt os på: mail@stabyhoun.dk

Avl - Hvordan?

Dansk Stabyhouns avls regulativ i sin fulde længe findes her​

Se her en beskrivelse om hvad der kræves hvis din hanhund skal være far

Skal din hanhund optages på hanhundelisten gøres det her.

Se her en beskrivelse om hvad der kræves hvis din tæve skal være mor

Skal du avle med hjælp og godkendelse fra DASK skal du være medlem af foreningen.

Præmieringskrav for tæve og hanhund:

​Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst ”Very Good”. 

DASK anbefaler, at man udstiller sin Stabyhoun minimum to gange, meget gerne flere gange, for at få den bedste vurdering i forhold til ens hunds eksteriør. 

HD- AD-krav og CDF:

​Ved test af HD og AD status skal hunden være mindst 12 mdr.

Hunde med HD-A og HD-B kan kombineres med hunde, der har HD-A, HD-B og HD-C.

Hunde med FCI kvalitet HD:D og HD-E bør ikke bruges i avl.

Hunde med AD 0 og AD 1 kan bruges i avl.

Din hund skal være testet for CDF eller fri via forældrenes resultat er fri. Er en hund bærer af sygdommen skal den tilføres en hund der ikke er bærer(fri). Hvis afkom efter sådan en kombination skal gå i avl, skal de testet under alle omstændigheder, før de kan gå i avl.

Se iøvrigt oversigt over sygdomme her.

DASK´s etiske anbefalinger for avl:

​Tæver: Det anbefales, at tæven såvel som hanhund er 22 måneder eller ældre ved første parring. Tæven kan ikke parres efter den dag, hun er fyldt 96 måneder (8 år).

En tæve skal kunne føde sine hvalpe ved naturlige forløb. Hvis fødslen af hvalpe har forløbet ved kejsersnit 2 gange, anbefales det, at tæven ikke længere bruges i avl.

Det anbefales, at en tæve ikke producerer mere end to kuld i en 24 måneders periode, forstået på den måde at tiden mellem den sidste fødselsdato og den næste avl skal være på mindst otte måneder. En tæve bør ikke have mere end fem kuld i sin levetid.

Det påhviler ejeren af tæven at rette henvendelse om anvisning af en hanhund i så god tid som muligt før tævens løbetid - ca. 6 måneder før. 

Hanhunde: Antallet af en hanhunds kuld reguleres ud fra matadoravlsgrænsen for racen. Matadoravlsgrænsen fremgår af DKK’s database hundeweb og beregnes som 25 % af det gennemsnitlige årlige registreringstal. Ved brug af en udenlandsk hanhund skal denne være avlskåret i det pågældende land eller på en international udstilling. En hanhund kan som udgangspunkt bruges i avl tre gange. 

Jvf matadoravlsgrænsen januar 2018 = 21 hvalpe.

​For at bevare den genetiske variation (og dermed sundhed) i racen, anbefales en indavlsprocent på maksimalt 3,25 procent målt over tre generationer. DASK revurderer dette løbende. 

Da vores population pt er lille i Danmark, anbefaler klubben, at den samme forælder kombination kun tillades to gange. 

Hvordan gør du hvis du ønsker et kuld hvalpe:

  1. ​Noter dato for hver løbetid, så du er nogen lunde sikker på hvornår din tæve er løbsk næste gang. Husk din tæve skal være avlsgodkendt FØR du sender parringsanmodning.
  2. Få foretaget en HD-og AD-test (tæven skal være mindst 1 år gammel). Tjek om din tæve er fri for CDF via forældrene
 ​ellers skal den testes. Dette kan din dyrlæge fortælle dig      meget mere om.

​​​3.​ Deltag på DKK udstilling national eller international og få    ​din tæve avlskåret - deltag helst nogle gange, så du får et    godt udtryk af tævens stærke og svage sider
4. Sæt dig et avlsmål.

​5. udfyld parringsanmodning her - skal indsendes ca 6 måneder før forventet parrings tidspunkt.

​6. Der kan kun sendes parringsanmodning på de hanhunde der er at finde på hanhundelisten på det givne tidspunkt du sender parringsanmodningen.
​​
7. ​Har du allerede udset dig en egnet hanhund, så checker foreningen om kombinationen kan anbefales ud fra undersøgelse af kombinationens linier mht sygdomme. Hvis avls rådet ikke kan anbefale en parring med de 2 hunde, vil klubben være behjælpelig med at finde andre kandidater, men
​husk det er altid dit valg, klubben rådgiver kun.
​Ønsker du klubbens hjælp til at finde egnede kandidater noterer du det på parringsanmodningen.

​8. ​Du kan altid ved henvendelse til klubben få læseadgang til den store database i Holland over alle dyr i Holland og dermed også næsten alle stabyhouns i verden. Et spændende redskab at få indblik i ifm avl.
​Her har du mulighed for at se de hanner der er til rådig i hele verden.
​Du vil automatisk blive spurgt af klubben om du vil have læseadgang når du fremsender din parringsanmodning.
9. Du har mulighed for at få dit hvalpekuld på DASK´s hjemmeside. Ønsker du oplysninger om dit forventede hvalpekuld samt kontakt info kan du sende en mail til: mail@stabyhoun.dk - med de oplysninger, der kan indføres i de felter herunder.

Det koster 700,- at få oplysningerne påført.

Pengene overføres til klubbens konto i Danske Bank reg. nr 3534 kontonummer 4457092261 mærket tævens navn.

Forudsætningen for at få oplysninger om forventet hvalpekuld her på siden er at parringen er godkendt af DASK.

​10. Brug informationen fra DKK´s hjemmeside under opdrætter til at undersøge hvordan dine hvalpe bliver registreret.

​På DKK´s hjemmeside kan du finde meget mere nyttig information omkring avl og evt salg af hvalpe til udlandet.